PENGENALAN


Jabatan Matematik adalah salah satu badan yang memainkan peranan penting dalam meningkatkan kecemelangan di MRSM Sungai Besar ini. MRSM Sungai Besar adalah salah satu daripada sekolah yang terkenal dengan kecemerlangan pelajarnya dalam matapelajaran matematik samada matematik tambahan ataupun matematik moden. Segala strategi diatur daripada awal lagi untuk memupuk minat dan semangat pelajar dalam matapelajaran matematik yang biasanya dianggap susah selama ini. Semua guru dalam jabatan ini mengatur strategi yang terbaik untuk mengekalkan prestasi ini.

Carta Jabatan
11 April 2018 11:41 PM
adminbs

Carta Jabatan Matematik

Klik untuk membesarkan carta.