MOTTO

 The Glory And Excellence Of Ulul Albab.

VISI

 Melahirkan Ummah Uswatun Hasanah, Berintergriti, Berkeperibadian Mulia, Berpatriotik Teguh Dan Berfikiran Global.

MISI

MRSM Sungai Besar Merealisasikan ULUL ALBAB :

U  : Uswatun Hasanah ( Model Contoh Terbaik )
L  : Lillah ( Melakukan Setiap Perbuatan Kerana Allah )
U  : Ukhwah ( Persaudaraan Yang Utuh )
L  : Lubbul Khuluq ( Mencontohi Akhlak Rasul S.A W )
 
A  : Amal Soleh ( Melakukan Amalan Yang Baik )
L  : Lil Qiadah ( Daya Pimpin Yang Hebat )
B  : Bilhikmah ( Mengurus Dengan Kebijaksanaan )
A  : Amar Ma'aruf Nahi Mungkar ( DAI'E )
B  : Burhan ( Bertindak Berdasarkan Fakta )